Stryd – Najlepszy z czujników pomiarów mocy wg badań naukowych!

Stryd – Najlepszy z czujników pomiarów mocy wg badań naukowych!

Stryd – Najlepszy z czujników pomiarów mocy wg badań naukowych! 

Dotychczasowe prace dotyczące PW ( mocy wyjściowej ) biegu oraz teoretyczne podejścia do jego szacowania są, z praktycznego punktu widzenia, trudne do włączenia do codziennej rutyny sportowca. W pracy: Mechanical Power in Endurance Running: A Scoping Review on Sensors for Power Output Estimation during Running” autorów: Diego Jaén-Carrillo,1 Luis E. Roche-Seruendo,1 Antonio Cartón-Llorente,1 Rodrigo Ramírez-Campillo,2 and Felipe García-Pinillos3,4

przedstawiono krytyczną ocenę dostępnych informacji naukowych dotyczących kwantyfikacji PW ( mocy wyjściowej ) w biegach wytrzymałościowych, jak również różnych dostępnych urządzeń do jego oceny. Brak badań, w których próbowano ocenić wiarygodność szacunków PW mierzonego za pomocą czujników noszonych podczas biegu (poza nierecenzowanymi białymi księgami producentów), ograniczone informacje na temat dynamiki PW podczas biegu i jego krótkoterminowej odpowiedzi na ostre czynniki wpływające (np. prędkość, nachylenie, zmęczenie) oraz długoterminowe adaptacje treningowe (tj. PW jako narzędzie do monitorowania adaptacji treningowych) sprawiły, że przedstawiona w pracy analiza była szczególnie trudna. Można jednak argumentować, że przedstawione w artykule wyniki są niezwykle przydatne, ponieważ PW stabilizuje się wcześniej niż inne powszechnie stosowane zmienne (tj. tętno lub VO2). Ponadto, moc biegowa wzrasta wraz z prędkością, przypominając ich liniową relację przy różnych prędkościach submaksymalnych. Dodatkowo oceniono wiarygodność komercyjnie dostępnych urządzeń ( czujników), stwierdzając, że Stryd jest najbardziej wiarygodnym i dokładnym urządzeniem do szacowania PW ( mocy wyjściowej ) podczas biegu.

Ostatecznie, biorąc pod uwagę ich nowość i potencjalne zastosowanie, analiza PW podczas biegu i jego estymacja przez urządzenia do pomiaru mocy wymaga większej uwagi z perspektywy badawczej, aby dostarczyć praktykom wiarygodne, ważne i przyjazne narzędzie do poprawy zarówno treningu, jak i jakości wyników w bieganiu.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7696724/

W artykule : „Are we ready to measure running power? Repeatability and concurrent validity of five commercial technologies” autorów: Víctor Cerezuela-Espejo 1Alejandro Hernández-Belmonte 1Javier Courel-Ibáñez 1Elena Conesa-Ros 1Ricardo Mora-Rodríguez 2Jesús G Pallarés 

opisują badanie, które  miało na celu:

  • przeanalizowanie powtarzalności pięciu komercyjnie dostępnych technologii szacowania PW w biegu oraz
  • zbadanie współbieżności (concurrent validity) poprzez związek pomiędzy PW każdej z technologii a poborem tlenu (VO2).

Dwunastu wytrenowanych wytrzymałościowo mężczyzn wykonało dwukrotnie (test-retest) na bieżni (indoor) i na bieżni lekkoatletycznej (outdoor) trzy protokoły biegu submaksymalnego z manipulacjami w zakresie prędkości, masy ciała i nachylenia. PW ( moc wyjścowa ) było jednocześnia rejestrowana przez komercyjne technologie StrydApp, StrydWatch, RunScribe, GarminRP i PolarV, podczas gdy VO2 było monitorowane przez wózek metaboliczny.

Dane test-retest ze środowisk (wewnętrznych i zewnętrznych) i warunków (prędkość, masa ciała i nachylenie) zostały wykorzystane do analizy powtarzalności, która obejmowała standardowy błąd pomiaru (SEM), współczynnik zmienności (CV) i współczynnik korelacji wewnątrzklasowej (ICC). Do zbadania zależności pomiędzy PW a VO2 wykorzystano analizę regresji liniowej oraz błąd standardowy oszacowania (SEE).

Urządzenie Stryd zostało uznane za najbardziej powtarzalną technologię dla wszystkich środowisk i warunków (SEM ≤ 12,5 W, CV ≤ 4,3%, ICC ≥ 0,980), oprócz najlepszej zgodności z VO2 (r ≥ 0,911, SEE ≤ 7,3%).

Technologie PolarV, GarminRP i RunScribe utrzymują pewien związek z VO2, ich niska powtarzalność kwestionuje ich przydatność. Stryd można uznać za najbardziej rekomendowane narzędzie, spośród analizowanych, do pomiaru PW ( mocy wyjściowej ).

Źrodło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32212955/

 

 

Stryd nowej generacji jest dostępny w przedsprzedaży 

Stryd nowej generacji jest dostępny do kupienia już dziś, a jego wysyłka przewidziana jest a styczeń 2023. Kliknij na poniższy link, jeśli chcesz kupić swojego Stryd’a w przedsprzedaży.

Kup teraz!

 

Prosimy odwiedzić nasz dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Stryda nowej generacji >tutaj

Nasza pierwsza transmisja na żywo odbędzie się 20 września o godzinie 12:00 MT (-6GMT). Dołącz do dyskusji na temat Stryda nowej generacji oraz do sesji pytań i odpowiedzi na żywo, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Stryda nowej generacji.

Stuknij w poniższy film, aby obejrzeć pierwszą zaplanowaną transmisję na żywo:tutaj

<iframe width=”720″ height=”407″ src=”https://www.youtube.com/embed/uhKs__2Z4xk” title=”Stryd Announcement!” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

 

W ciągu najbliższych dni i tygodni będziemy organizować regularne transmisje na żywo, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Stryda nowej generacji. Będziemy prowadzić transmisje na żywo zarówno na YouTube, jak i na Facebooku, aby zapewnić Wam wygodne opcje oglądania i uczestnictwa. Wybierzcie poniżej wybraną platformę i zasubskrybujcie/ śledźcie nas, aby być na bieżąco z kolejnymi livestreamami.

Subskrybuj kanał Stryd YouTube tutaj: https://www.youtube.com/c/Stryd

Śledź nas na Facebooku Stryd tutaj: https://www.facebook.com/teamstryd

 

 

 

 

 

Czytaj także

Biegaj szybciej ze STRYDEM – Ekonomia biegania – część 4
Biegaj szybciej ze STRYDEM – Ekonomia biegania – część 3
Biegaj szybciej ze STRYDEM – Ekonomia biegania – część 2
Biegaj szybciej ze STRYDEM – Ekonomia biegania – część 1

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania ze Stryd i mocy, aby biegać szybciej zaglądaj na nasz blog.

STRYD Team