Dlaczego powstał Stryd?

Dlaczego powstał Stryd?

Pracę nad Stryd Pioneer zaczęliśmy w 2014 roku, a zainspirowały nas do niej pomiary mocy w kolarstwie. Moc w kolarstwie jest niekwestionowanie najbardziej odpowiednią miarą intensywności treningu, niezależną od zewnętrznych warunków czy środowiska.

Biegacze, którzy mieli do czynienia z kolarskimi pomiarami mocy, jak na przykład wizjoner Joe Friel, zgłaszali nam, że w świecie biegowym istnieje ogromne zapotrzebowanie na takie pomiary. Dlatego też stworzyliśmy Stryd Pioneer- aby pomóc biegaczom trenować w sposób spójny, efektywny, dzięki kontrolowaniu tempa i intensywności biegu.

Kolekcja doświadczeń

Od czasu narodzin Stryd Pioneer, pracowaliśmy z wieloma z Was – sportowcami, trenerami i fizjologami sportu, aby stworzyć system treningów opartych na pomiarze mocy. Szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że uwzględnienie parametru mocy może potencjalnie dać dużo więcej niż tylko lepsze zarządzanie intensywnością treningu, a mianowicie – zwiększenie efektywności (ekonomii) biegowej.

Badania w zakresie fizjologii sportu pokazały, że poprawa ekonomii biegu pozwala na szybsze i dłuższe wybiegania, umożliwiając większą prędkość przy tej samej mocy. Badania te wykazały na przykład, że 8%-owa poprawa efektywności biegowej może poprawić czas biegu na 5k o niemal pół minuty. Jednak mierzenie efektywności biegu nie należy do rzeczy łatwych. Przez 50 lat odbywało się ono z wykorzystaniem sprzętu medycznego, w warunkach laboratoryjnych. Mierzenie efektywności w terenie było w zasadzie niewykonalne.

Biegaj z mocą

Moc to podstawa efektywności biegowej. Trudno jednak poprawić efektywność sugerując się jedynie tym wskaźnikiem. Na moc biegową wpływ ma indywidualna efektywność, ale również inne czynniki jak: tempo czy ukształtowanie terenu. Wyodrębnienie wpływu tych czynników wewnętrznych na moc biegu sprawia, że łatwiej zrozumieć jakie zmiany treningowe korzystnie wpływają na ekonomię biegu.

Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie. Tak powstał nowy Stryd.

Nowy Stryd wyposażony jest w dziesięciokrotnie lepsze czujniki. Nowy Stryd potrafi odróżnić czynniki zewnętrzne takie jak tempo i ukształtowanie terenu od czynników wewnętrznych, jak na przykład praca mięśni i ścięgien. To wszystko sprawia, że Stryd stanowi prosty i bezpośredni feedback dla biegacza na temat efektywności biegu oraz możliwości jej poprawy.

Jak poprawić wyniki?

Można wyróżnić dwa sposoby na poprawę wyników biegowych przy pomocy efektywności, a czujnik mocy Stryd wspomaga oba z nich. Po pierwsze, wybór odpowiedniego treningu biegowego może poprawiać siłę mięśni i ścięgien, zwiększać kontrolę mięśniową i pozwalać na odzyskiwanie siły i mocy. Każda z tych zmian wpływa pozytywnie na sztywność wybicia biegacza, umożliwiając bardziej ekonomiczne bieganie. Stryd monitoruje stan mięśni, daje wskazówki treningowe i śledzi wynikającą z nich poprawę tempa biegu.

Po drugie, świadomie wprowadzane poprawki do treningu pozwalają biegaczowi zwiększyć tempo i zredukować wysiłek. Większe tempo i niższa moc oznaczają lepszą formę. Stryd monitoruje formę biegacza, jego efektywność, rekomenduje poprawki treningowe i śledzi rezultaty w postaci zwiększonej efektywności biegu.

Oprócz monitorowania efektywności biegu, nowy Stryd daje także możliwość kontroli intensywności biegu przy uwzględnieniu parametru mocy oraz przewiduje szacunkowe tempo biegacza na zawodach.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wsparcie od samego początku, dzięki któremu nasza praca daje nam wiele radości!

Stryd Team